Imię do bierzmowania

Imię do bierzmowania –  dobieramy je tak aby pomóc dziecku rozwinąć jego wrodzone zdolności a  złagodzić trudne cech charakteru.  Nie mamy jednak prawa narzucać dziecku naszej woli , musi ono świadomie zaakceptować wybrane dla niego imię i samo podjąć ostateczną decyzję o jego przybraniu.