Numerologia osobista

Z praktycznego punktu widzenia numerologia może być wykorzystana do:

  1. Przeprowadzenie dokładnej analizy charakteru i osobowości człowieka – portret numerologiczny.
  2. Wzmocnienia naturalnych cech i rozwinięcie wrodzonych zdolności lub też złagodzenie trudnych czy wręcz negatywnych cech charakteru. Możliwości poprawy jakości życia poprzez uzupełnienie brakujących wibracji tzw. zmiana numerologiczna.
  3. Zrozumienia  relacji jakie zachodzą pomiędzy osobami, a które są związane z wzajemnym wpływem na siebie różnych wibracji numerologicznych.
  4. Zapoznania się z głównymi tendencjami danego roku, miesiąca czy dnia co umożliwia postępowanie zgodne z jego wibracjami, ułatwiając podejmowanie właściwych decyzji dotyczących różnych aspektów życia.
  5. Kształtowania przyszłości poprzez dobór, najkorzystniejszego dla danej osoby podpisu.
  6. Nadanie dziecku takich imion, które ułatwią mu realizację zadań wyznaczonych poprzez jego datę urodzenia czyli „Liczbę Losu”.
  7. Wybrania odpowiedniego pseudonimu artystycznego czy zawodowego aby wspierał to co należy uzupełnić uwzględniając indywidualne potrzeby danej osoby