Oblicz swoją Drogę Życia

Podstawową rzeczą w pracy numerologa jest urodzeniowy program życia zwany często Liczbą Losu lub Drogą Życia. Obliczyć go można poprzez zsumowanie cyfr dnia, miesiąca i roku urodzenia danej osoby i zredukowanie otrzymanej sumy do liczby głównej, czyli od 1 do 9. Wyjątek stanowią tzw. liczby mistrzowskie (11, 22, 33, 44), które nie podlegają redukcji.

Wpisz swoją datę urodzenia:

miesiąc (1-12)
dzień (1-31)
rok (np. 1970)

Zobacz wszystkie wibracje