DROGA ŻYCIA „1” – PIONIER

Numerologiczna “1” to osoba, która:

  • Lubi ruch, aktywność, działanie a przeszkody mobilizują ją do tego, aby je pokonać.
  • Obdarzona jest lotnym i błyskotliwym umysłem, dużą ambicją i pomysłowością.
  • Decyzje podejmuje szybko, często pod wpływem impulsu.
  • Zaczyna wiele spraw, ale też często ich nie kończy.
  • Jest koleżeńska, towarzyska, chce znajdować się w centrum uwagi.
  • Potrafi zarażać innych entuzjazmem i mobilizować ich do działania.
  • Ma wysokie poczucie własnej wartości, nie znosi nad sobą autorytetu.
  • Żyje z przekonaniem o słuszności tylko jednej drogi, często w życiu kieruje się zasadą, że coś jest albo czarne albo białe.

Negatywnie wibrująca „1” jest egoistyczna, uparta, wybuchowa, nie znosi ingerencji w swoje plany i działania, broni swojej pozycji za wszelką cenę, nawet wówczas, kiedy wie, że nie ma racji. Często ponosi niepotrzebne ryzyko, działa według zasady, że cel uświęca środki.
Możliwe jest też zachowanie pasywne a wręcz nieśmiałość i wycofanie z życia, brak energii do działania, lękliwość, lenistwo i apatia.