DROGA ŻYCIA „11” – WIZJONER

LICZBY MISTRZOWSKIE
Pojawienie się liczby mistrzowskiej ujawnia, iż jako osoba w poprzednich wcieleniach wypracowałaś już sobie pewien aspekt samorealizacji i posiadasz ogromna wiedzę nawet, jeśli na ten moment nie masz do niej dostępu w sposób świadomy. Jednak z wibracji mistrzowskiej można czerpać dopiero wówczas, kiedy przepracuje się swoje lekcje i nabędzie odpowiednich umiejętności w celu służenia innym. Potrzebna do tego jest przede wszystkim świadomość posiadanego potencjału, a także zrozumienie prawd kosmicznych i duchowych oraz dyscyplina wewnętrzna i samokontrola. Zanim to nastąpi realizujesz wibracje główną, czyli odpowiednio: „2”, „4”, „6”, „8”.

DROGA ŻYCIA „11” – WIZJONER
Numerologiczna „11” to osoba, która:

  • Ma wizje i idee, które chce wprowadzać w życie, choć nie wszystko, co tworzy w umyśle jest realne.Ma też intuicję, choć nie zawsze potrafi z niej korzystać.
  • Potrafi się skoncentrować i pracować nad tym, co ją interesuje, czasami jednak jest tak zajęta swoimi sprawami, ze zapomina o bliskich.
  • Może mieć poczucie niespełnienia i niezadowolenia z tego, co osiąga lub gdzie jest. Może mieć wrażenie, że zawsze jest lepiej tam gdzie jej nie ma.
  • Ma predyspozycje przywódcze, które powinna wykorzystywać umiejętnie i w sposób praktyczny, a także, aby sama działała zgodnie z tym, co głosi.
  • Ma wręcz obowiązek dzielenia się swoją wiedzą wewnętrzną z innymi ludźmi i w ten sposób inicjowania w nich zmiany i przyczyniania się do poprawy ich losu.

W przypadku negatywnej realizacji „11” może stać się osobą nerwową, nietolerancyjną, zapatrzoną jedynie we własne wizje, które mają przynieść powodzenie jedynie jej bez liczenia się z innymi ludźmi.