DROGA ŻYCIA „22” – ARCHITEKT

LICZBY MISTRZOWSKIE
Pojawienie się liczby mistrzowskiej ujawnia, iż jako osoba w poprzednich wcieleniach wypracowałaś już sobie pewien aspekt samorealizacji i posiadasz ogromna wiedzę nawet, jeśli na ten moment nie masz do niej dostępu w sposób świadomy. Jednak z wibracji mistrzowskiej można czerpać dopiero wówczas, kiedy przepracuje się swoje lekcje i nabędzie odpowiednich umiejętności w celu służenia innym. Potrzebna do tego jest przede wszystkim świadomość posiadanego potencjału, a także zrozumienie prawd kosmicznych i duchowych oraz dyscyplina wewnętrzna i samokontrola. Zanim to nastąpi realizujesz wibracje główną, czyli odpowiednio: „2”, „4”, „6”, „8”.

DROGA ŻYCIA „22” – ARCHITEKT
Numerologiczna „22” jest osoba, która:

  • Ma umysł wynalazcy, łatwość w zarządzaniu ludźmi i dużymi pieniędzmi
  • Potrafi znaleźć konkretne i praktyczne rozwiązanie dla rzeczy pozornie nierozwiązywalnych,
  • Ma ona przeświadczenie o swoich nieskończonych możliwościach i umiejętnościach.
  • Często jest tak zaabsorbowana swoją misją, że nieświadomie zaniedbuje partnera i rodzinę

Negatywnie wibrujące „22” jest egoistą, nierozumiejącym potrzeb innych osób, co może prowadzić do destrukcji, gwałtownych reakcji, rozrzutności a przez to do ruiny.