DROGA ŻYCIA „33” – SŁUŻBA UNIWERSALNA

LICZBY MISTRZOWSKIE
Pojawienie się liczby mistrzowskiej ujawnia, iż jako osoba w poprzednich wcieleniach wypracowałaś już sobie pewien aspekt samorealizacji i posiadasz ogromna wiedzę nawet, jeśli na ten moment nie masz do niej dostępu w sposób świadomy. Jednak z wibracji mistrzowskiej można czerpać dopiero wówczas, kiedy przepracuje się swoje lekcje i nabędzie odpowiednich umiejętności w celu służenia innym. Potrzebna do tego jest przede wszystkim świadomość posiadanego potencjału, a także zrozumienie prawd kosmicznych i duchowych oraz dyscyplina wewnętrzna i samokontrola. Zanim to nastąpi realizujesz wibracje główną, czyli odpowiednio: „2”, „4”, „6”, „8”.

DROGA ŻYCIA „33” – SŁUŻBA UNIWERSALNA
Często nazywana jest wibracją Chrystusową.  Poprzez realizację twórczą i komunikację prowadzi ona do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Uosabia najczystszą postać miłości uniwersalnej, wiedzę, mądrość, współczucie.
Doświadczana pozytywnie jest liczbą oddanego, uważnego i tolerancyjnego nauczyciela, przewodnika, mistrza.
Negatywnie wibrująca „33” pokazuje innym jak bardzo się dla nich poświęca, używa swoich wpływów w egoistycznych celach, zaniedbuje przy tym rodzinę.
Jej lekcja to nauczyć się tolerancji, cierpliwości i odpowiedzialności tak za sama siebie jak i za innych.