DROGA ŻYCIA „44” – PANOWANIE DUCHA NAD MATERIĄ

LICZBY MISTRZOWSKIE
Pojawienie się liczby mistrzowskiej ujawnia, iż jako osoba w poprzednich wcieleniach wypracowałaś już sobie pewien aspekt samorealizacji i posiadasz ogromna wiedzę nawet, jeśli na ten moment nie masz do niej dostępu w sposób świadomy. Jednak z wibracji mistrzowskiej można czerpać dopiero wówczas, kiedy przepracuje się swoje lekcje i nabędzie odpowiednich umiejętności w celu służenia innym. Potrzebna do tego jest przede wszystkim świadomość posiadanego potencjału, a także zrozumienie prawd kosmicznych i duchowych oraz dyscyplina wewnętrzna i samokontrola. Zanim to nastąpi realizujesz wibracje główną, czyli odpowiednio: „2”, „4”, „6”, „8”.

DROGA ŻYCIA „44” – PANOWANIE DUCHA NAD MATERIĄ
Jest
to liczba, która stawia wysokie wymagania etyczne i moralne, ale jeśli sprosta się tym wymaganiom, przynosi pomoc i opiekę z zewnątrz, daje zdolności samoleczenia oraz umiejętność pokonywania przeszkód i łatwość operowania pieniędzmi.
Zadaniem osoby, która posiada wibrację „44” jest praca na rzecz duchowej ewolucji świata oraz służenie innym radą i uzmysławianie im ich wewnętrznej mocy i wolności.
Negatywna realizacja „44” wiedzie do przesadnego materializmu, pracoholizmu, strat finansowych, frustracji, apatii, niezadowolenia, problemów.