Portret numerologiczny

Portret numerologiczny to narzędzie, które umożliwia Ci pełne zrozumienie tego kim jesteś i dlaczego przydarzają Ci się określone sytuacje. Ponadto poprzez uświadomienie sobie własnych celów i sposobów działania, ułatwi Ci kierowanie własnym życiem w zgodzie z Twoim możliwościami i pragnieniami.

Ta kilkunasto stronicowa lektura składa się z części, które możemy podzielić na:

  • wnikliwy opis osobowości i charakteru danej osoby, jej wewnętrznych motywacji, predyspozycji ale i ograniczeń, wrażenia jakie wywołuje na otoczeniu, celów jakimi kieruje się z życiu, opracowany na podstawie daty urodzenia oraz imion i nazwisk danej osoby
  • opis warunków zarówno tych sprzyjających jak i ograniczających w jakich przyszło żyć danej osobie co umożliwia zrozumienie wielu sytuacji i wykorzystanie ich w najlepszy z możliwych sposobów
  • Wskazanie danej osobie jakie są główne tendencje danego roku i odpowiednio  miesiąca czy dnia, w którym się obecnie znajduje, po to aby umożliwić jej postępowanie zgodne z wibracjami tego okresu, co w konsekwencji ułatwia podejmowanie właściwych decyzji  i przynosi większe korzyści w różnych aspektach  życia.
  • Dobór najkorzystniejszego dla danej osoby podpisu aby móc kształtować  przyszłość zgodnie z jej oczekiwaniami.

Sporządzenie takiego portretu to inwestycja 280,00 zł, za około 20 stronicową analizę,  którą otrzymasz w formie wydruku , przesyłki lub dokumentu PDF na swój adres mailowy.
W przypadku, gdy wibracje wzajemne liczb obecnych w portrecie numerologicznym nie są harmonijne, a co za tym idzie dana osoba nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału na realizacje własnych planów i marzeń, a jedynie na nieustanną walkę i próbę opanowania niekorzystnych splotów wydarzeń, które pojawiają się w jej życiu, zamieszczam w portrecie  informacje o możliwości zmiany numerologicznej. Jeśli byłabyś zainteresowana przeprowadzeniem takiej zmiany, proszę zapoznaj się najpierw z informacjami związanymi z tą procedurą  i kiedy już podejmiesz decyzję, proszę skontaktujcie się ze mną  telefonicznie lub e-mailem.
W ramach zamówionego portretu masz również możliwość spotkać się ze mną i porozmawiać, abyś miała pewność, iż wszystko jest dla Ciebie jasne i klarowne.
Na co dzień mieszkam w Łodzi i preferuję spotkanie osobiste. Jeśli jednak byłoby ono niemożliwe pracuje również przez Skype’a.
Abym mogła przygotować dla Ciebie portret numerologiczny potrzebuję następujących informacji.

  1. Twoja data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
  2. Imiona i nazwiska – wszystkie (pierwsze i drugie imię, imię z bierzmowania, nazwisko, a w przypadku kobiet ich nazwisko rodowe i po mężu jeśli takie posiadają).  Ewentualne pseudonimy czy nazwiska kiedykolwiek posiadana z informacją, kiedy i jak długo były używane.
  3. Podpis – jaki obecnie używasz np. imię i nazwisko, pierwsza litera imienia i nazwisko, tylko nazwisko itp. Jeśli używasz skróconego podpisu tzw. parafki napisz jakie litery w niej uwzględniasz.

Portret Numerologiczny zostanie dla Państwa przygotowany i przesłany w ciągu 7 dni roboczych po wpłynięciu na moje konto opłaty za wyżej wymienioną usługę.
Zamówienia proszę składać na  adres mailowy: monika@swiatnumerologii.pl, gdzie mogą zasięgnąć Państwo także wszelkich informacji lub też poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza