top of page

Dostępne online

Portret numerologiczny dziecka

  • 1 godz
  • 99 złotych polskich
  • Location 1

Opis usługi

Znajdziesz w nim informacje dotyczące: * Głównych cech jego osobowość (talentach, predyspozyciach i umiejętnościach jakie przejawia w szkole) * Czego potrzebuje do samorozwoju * Nad czym warto popracować, aby osiągał w życiu sukcesy * Wzorcach rodowych jakie przekazywane są dziecku * Słabszych punktach zdrowotnych * Co mówi jego imię Portret zawiera około 7 stron. Czas realizacji: 5 dni roboczych


Dane kontaktowe

  • 727925487

    swiat.numerologii@gmail.com

bottom of page